डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभर

  • डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभर

    डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभर

    म्यानहोल कभरहरू निर्माण र सार्वजनिक प्रयोगको लागि निर्मित छन्।म्यानहोल कभरहरू चिल्लो र बालुवा प्वालहरू, ब्लो होलहरू, विकृति वा अन्य कुनै दोषहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ।